No.096黑色蕾丝内裤美女居家私房撩衣露豪乳半球极致诱惑[43P]_轰趴猫

No.096黑色蕾丝内裤美女居家私房撩衣露豪乳半球极致诱惑[43P]_轰趴猫

常以手候死人身及甑,勿令甚热,当令火气能使死人心下,足得暖。稍加至三匕,无所慎,忌食猪鱼大蒜大醋。

又方捣葵子末,汤服方寸匕。又方矾石着汤中令消,洗之。

脾苦湿,急食苦以燥之。《短剧》治虚劳少气,小便过多者,无五味子、细辛、人参、前胡、茯苓、半夏,有黄芩一两,地黄二两,以水九升,煮取三升。

黄帝云∶兔肉和獭肝食之三日必成遁尸。烧马蹄灰作末,以猪脂和,敷绵绳上,纳下部中,日五度。

卷二十五备急方\诸般伤损第三治为兵杖所加,木石所迮,血在胸背及胁中,痛不得气息方。涩甚为大痈,微涩为不月水、沉痔。

 又方烧扁竹灰和楮白汁涂之。不可久服,令人枯燥。

Leave a Reply